Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

ΑΟΔΕ- ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Παρουσιάσεις power point ανά διδακτική ώρα.
Ο πρώτος αριθμός αναφέρεται στη διδακτική ώρα και ο δεύτερος στον αριθμό των διαφανειών.

14-15.7
https://drive.google.com/file/d/0B1aa2Tk4pDuEUjBFQ21IbFgySnM/view?usp=sharing

16-17.9
https://drive.google.com/file/d/0B1aa2Tk4pDuEUG4yZEwtTWNlY0k/view?usp=sharing

18.5
https://drive.google.com/file/d/0B1aa2Tk4pDuEdUdXTHNDRFJzZXc/view?usp=sharing

19.9
https://drive.google.com/file/d/0B1aa2Tk4pDuEZHVMUENmanVtRVU/view?usp=sharing

20.2
https://drive.google.com/file/d/0B1aa2Tk4pDuEbERkRW4yN3JHdGM/view?usp=sharing


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου