Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

ΑΟΔΕ- ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Παρουσιάσεις power point ανά διδακτική ώρα.
Ο πρώτος αριθμός αναφέρεται στη διδακτική ώρα και ο δεύτερος στον αριθμό των διαφανειών.

ΗΓΕΣΙΑ
21.9
https://drive.google.com/file/d/0B1aa2Tk4pDuEdVlqWWJIaTNJajA/view?usp=sharing

22.10
https://drive.google.com/file/d/0B1aa2Tk4pDuEeEpHZWVGVkh3Wmc/view?usp=sharing

23.9
https://drive.google.com/file/d/0B1aa2Tk4pDuEbUpnVHBfLVREa1U/view?usp=sharing

ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ
24.7
https://drive.google.com/file/d/0B1aa2Tk4pDuEODEzdTFDN2lmZ00/view?usp=sharing

25.7
https://drive.google.com/file/d/0B1aa2Tk4pDuETE4wQ3VqSFVZcms/view?usp=sharing


26.5
https://drive.google.com/file/d/0B1aa2Tk4pDuEMHQ0UWQydUgyd2s/view?usp=sharing


27.3
https://drive.google.com/file/d/0B1aa2Tk4pDuEbXhWeFRBMkVlNDQ/view?usp=sharing

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΜΑΔΩΝ
28-5
https://drive.google.com/file/d/0B1aa2Tk4pDuEVDFueFFtX1gycUU/view?usp=sharing

29-8
https://drive.google.com/file/d/0B1aa2Tk4pDuESU1VNUJsemNwRms/view?usp=sharing

30-8
https://drive.google.com/file/d/0B1aa2Tk4pDuES1l1ejd3SXJVMEE/view?usp=sharing

31-6
https://drive.google.com/file/d/0B1aa2Tk4pDuESlhYcWNMSWtMLXM/view?usp=sharing

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
32-8
https://drive.google.com/file/d/0B1aa2Tk4pDuEWGdQRy1lWm5VQUk/view?usp=sharing

33-13
https://drive.google.com/file/d/0B1aa2Tk4pDuETWU5OUtaanE1eFE/view?usp=sharing

34-10
https://drive.google.com/file/d/0B1aa2Tk4pDuES08zY0V5ejV2MFE/view?usp=sharing

35-18
https://drive.google.com/file/d/0B1aa2Tk4pDuERjZJNkh3WmFyWmM/view?usp=sharing

36-13
https://drive.google.com/file/d/0B1aa2Tk4pDuEUW1OQ0JyeW5uTFk/view?usp=sharing

37-19
https://drive.google.com/file/d/0B1aa2Tk4pDuEU2lUREhQc3BEdnc/view?usp=sharing

38-13
https://drive.google.com/file/d/0B1aa2Tk4pDuEdHhKUE1FR0kxT1k/view?usp=sharing

39-6
https://drive.google.com/file/d/0B1aa2Tk4pDuEVHNnN2N4Yy16bW8/view?usp=sharing

40-15
https://drive.google.com/file/d/0B1aa2Tk4pDuEeHRLSC1MOXJ3cTQ/view?usp=sharing

41-10
https://drive.google.com/file/d/0B1aa2Tk4pDuEbTRPR0FRYlh4NFE/view?usp=sharing

42-8
https://drive.google.com/file/d/0B1aa2Tk4pDuEMy04SWtNLWxmX3c/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου